คลังเก็บหมวดหมู่: Java Eclipse IDE

ขั้นตอนการ Set Target Runtime บน Eclipse IDE

เมื่อเราทำการสร้าง Dynamic Web Project เราสามารถสร้าง virtual server ที่ทำให้เราสามารถรัน Project เราได้ผ่าน IDE โดยการตั้งค่าที่ Target runtime ถ้าไม่พบให้กดปุ่ม New Runtime… ซึ่งในบทความนี้จะใช้ Tomcat เป็น web server เมื่อเรากดปุ่ม New Runtime… จะปรากฏหน้าต่างตามรูปที่ 1.1
รูปที่ 1

 

จากรูปที่ 1.1 จะเห็นรายการ tomcat version ต่างๆให้เลือก version เดียวกับที่เราได้ install ไว้ (ขั้นตอนการ install tomcat) ในบทความนี้จะใช้ Apache Tomcat v7.0
เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม Next > จะปรากฏตามรูปที่ 2
รูปที่ 1.1
ตามรูปที่ 2 ให้เรา กดปุ่ม Browser ไปที่ path ที่เราได้ install Tomcat ไว้จะได้ตามรูปที่ 2.1
รูปที่ 2
ให้เลือก JRE version ที่เรา install ไว้จากนั้นกดปุ่ม Finish
รูปที่ 2.1
ผู้เขียน: procodeblog
Advertisements

การพัฒนาโปรแกรม Java ด้วย Eclipse IDE (Windows 64-bit)

 

บทความนี้เป็นการติดตั้งการใช้งาน Eclipse IDE version KEPLER 4.3 ซึ่งต้อง Setup Development Environment สำหรับ Java Developer  ก่อนนะครับถึงจะเริ่มต้นบทนี้

หลังจากเรา Setup Development Environment สำหรับ Java Developer   แล้วก็เริ่มต้นไปยังลิงค์ http://www.eclipse.org/kepler/ จะเห็นตามรูปที่ 1 และกดที่ลิงค์ DOWNLOADS

รูปที่ 1

จะปรากฏตามรูปที่ 2 จากนั้นเลือกที่ลิงค์ Eclipse IDE for Java EE Developers

รูปที่ 2

จากรูปที่ 3 ให้เลือก Windows 64-bit

รูปที่ 3

จากรูปที่ 4 ให้เลือกลิงค์เพื่อ Download

รูปที่ 4

ซึ่งเมื่อ Download สำเร็จแล้วจะได้ไฟล์มาเป็นนามสกุล .zip ให้วางใน Path ที่ต้องการแล้ว unzip ออกจะได้ตามรูปที่ 5 ซึ่งจะมีไฟล์ eclipse.exe ให้คลิีก mouse ขวาและเลือก Open เพื่อเปิดใช้งาน

รูปที่ 5

เมื่อเปิดใช้งานเราจะต้อง set Path สำหรับ Project ที่เราจะเก็บไว้ให้กดปุ่ม Browse… เพื่อเลือก Path ที่ต้องการหรือจะใช้ Path เดิมๆ ก็ได้แล้วกดปุ่ม OK

รูปที่ 6

จะปรากฏหน้าต่าง Eclipse IDE ขึ้นมาให้ใช้งานต่อไป

รูปที่ 7

ผู้เขียน: procodeblog.wordpress.com